CO NABÍZÍME:

Celostní a individuální přístup – vidíme propojení a těsnou souvislost mezi stravou, pohybem, tréninkem, regenerací a hlavou
Naše spolupráce s klienty je založena na vzájemné důvěře a respektu k osobním cílům a potřebám klienta
Zajímáš nás ty jako člověk – tvé potřeby, vize, strachy, limity, očekávání, tvůj zdravotní stav, tvá historie a životospráva
Pomáháme s objevováním sebe samého a při prvních krocích k dosažení vlastních cílů, posunu vlastních limitů

Analýza a diagnostika těla InBody

Pracujeme s certifikovaný diagnostický přístroj, poskytující vysoce kvalitní analýzu lidského těla. Přístroje IN BODY jako jediné pracují technologií DSM-BIA, která umožňuje přesné měření bez ohledu na věk, pohlaví, sportovní výkonnost nebo zdravotní stav.

Měří vše podstatné

  • Množství tuku v těle
  • Množství svalové tkáně
  • Celkovou hmotnost
  • Viscerální (útrobní) tuk
  • Obvod pasu, boků, krku aj.
  • Celkovou vodu v organizmu
  • WHR index, BMI index
  • Bazální metabolismus
  • Proteiny a minerální látky

Co měření přinese sportovcům:

Zpracujeme přehledný a profesionální výstup s podrobným vysvětlením jednotlivých parametrů
Podá nám přehled o tělesné vyváženosti, tělesné síle i zdravotní diagnóze. Poukáže na cílovou váhu, kontrolu váhy, tukovou a svalovou kontrolu, stav tělesné zdatnosti a stupeň obezity
Přístroj IN BODY 370 neměří jen celkové množství svalové tkáně – segmentální analýza rozklíčuje případnou svalovou dysbalanci – nerovnováhu těla.
Na základě těchto výsledků poté trenér doporučí, na jakou část těla se má sportovec zaměřit, aby dospěl k rovnováze a minimalizoval tak procento zranění
Výsledky poskytují v rámci jednotlivých měření změny, které se v jeho těle odehrávají a zda je přístup a trénink efektivní